تبلیغات
کـفشــداری 11 - احادیث امام رضاع بخش*2*

کـفشــداری 11
 
*بسم رب الـــرضـــــا ع*

قال امام رضا ع:

9.امام راهنمای در مهلکه هاست و هر آنکه از او جدا شود هلاک گردد.

10.هرکس از نفس خویش حساب کشد سود می برد و

هر که غفلت ورزد زیان می بیند.

11.در شگفتم چگنه کسی که دنیا را آزموده وتغییرات آن را به

 چشم خود دیده باز دل به دنیا می بندد.

12.گناهان کوچک،زمینه گناهان بزرگ است.هر که در گناه

کوچک از خدا نترسد در گناه بزرگ هم از خدا نخواهد ترسید.

13.خسیس را آسایشی و حسود را لذتی نیست.

14.از حرص وحسدبپرهیزیدزیرا این دو امتهای گذشته را نابودکرده است.

15.تند روی شکوه مومن را از بین می برد.

16.ادب نتیجه تحمل سختی است،

هرکه سختی را تحمل کند به ادب دست یابد.


تمامی حقوق مطالب برای کـفشــداری 11 محفوظ می باشد