تبلیغات
کـفشــداری 11 - بـــه سمـــت پنجـــره فـــولاد

کـفشــداری 11
 
قلبی شکست و دور و برش را خدا گرفت

نـــقاره می زنند...مریضی شــفا گرفـــت

دیدی که سنـــگ در دل آییــنــه آب شــد

دیــدی کــه آب حــاجت آییـــنه را گــرفــت

خــورشید آمــد و به ضریــح تو سجده کــرد

اینــجا بـــرای صبـــح خــودش روشــنا گـرفت

پیغمبــری رسیــد و در ایـــن صحــن پر ز نـــور

در هـــر رواق خـــلوت غــــار حــــرا گــرفـــت

دارم قـــدم قـــدم بــه تو نـــزدیـــک می شوم

شعـــرم تمــام فاصلـــه ها را فـــرا کـــرفـــت

دارم بــه سمـت پنچـره فولـاد نـزدیک می شوم

جــایی کــه دل شکست و مریـــضی شفــا گرفت


*محــشــــر یـــادت نـــره امـــام رضــــا ع*

علت بازبودن کفشداری: این سایت تا زمانی بر پاست که رفیقم برگرده...،  
نوشته شده در تاریخ جمعه 14 مهر 1391 توسط کفشدار حرم
تمامی حقوق مطالب برای کـفشــداری 11 محفوظ می باشد